Nieuwsbrief #1 - februari 2023

Buurtdag | Contributie

In deze nieuwsbrief informatie over de eerste activiteit van het nieuwe bestuur van de buurtvereniging en ook een mededeling over de contributie.

BUURTDAG

Op 1 April (dit is géén grap) organiseren wij, als nieuwe bestuur, onze eerste activiteit, namelijk een Buurtdag!
 

Deze activiteit is bedoeld voor jong en oud en vindt vanaf 14.30 uur plaats in het cafégedeelte van het Hubertushuis.

Het is een informele bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Oud-Geleen en onze buurtvereniging.

  • Ad Hoogenboom zal namens de Heemkundevereniging een presentatie verzorgen.
  • Joep Jorissen zal een korte impressie geven van het Wijkplatform Oud-Geleen en wat dit forum zoal voor de wijk doet.
  • Verder kunt u nog een komische act verwachten van de “Sjöt”, die ons deelgenoot maakt van hetgeen hij in zijn eenzame bestaan ziet en hoort op het Wilhelminaplein.
  • Tussendoor kunt u genieten van een zoete lekkernij en een consumptie die u wordt  aangeboden door de buurtvereniging.

 

Ook aan de kleintjes is gedacht. Kinderen kunnen in de grote zaal terecht voor diverse activiteiten zoals oud Hollandse spellen, schminken, knutselen, muziek en nog veel meer.

DEELNAME kost € 2,50 per volwassene en GRATIS voor kinderen.
Gelieve dit bedrag vooraf over te maken op rekeningnummer   NL53RABO0116005378  ten name van Buurtvereniging Schuttersplein onder vermelding van "Buurtdag 2023"

 

Wij kunnen niet wachten om samen met jullie een leuke interactieve dag te beleven in ons mooie Oud-Geleen en wij hopen velen van u te mogen begroeten. 


CONTRIBUTIE

Via deze weg willen we jullie mededelen dat de contributie over 2023 eind februari zal worden geïncasseerd.


In de volgende nieuwsbrief zullen we een sponsor / partner uitlichten.

Benieuwd naar onze sponsorpakketten of naar de mogelijkheden om samen te werken?

Stuur dan een mail naar info@buurtverenigingschuttersplein.nl