Club van 25 

Jaargang 2024 benoemd bij familienaam/bedrijfsnaam
Café Wilhelmina Café de Pesch
Steenland Heunen
Wackers Wiskerke/ Delsing
van Raukema L. Claessen
Claessens/ Arts Ebenau-Buskens
Van der Salm Aspers-Hendriks
Janssen/ Callemeijn Voost/ Galen
Janssen/ Smeets R. Hoedemaker

Beste leden van Buurtvereniging Schuttersplein en luuj van Awt-Gelaen,

Zoals jullie wellicht al weten hebben wij afgelopen jaar de Club van 25 geïntroduceerd. Dit houdt in dat zowel leden als niet-leden een extra steentje aan onze buurtvereniging kunnen bijdragen door middel van een extra en eenmalige sponsoring van 25 euro (naast de reguliere contributie).  Afgelopen jaar hebben we deze extra giften dankbaar gebruikt voor onze Sinterklaasviering in december. De kinderen alsook wij hebben ervan genoten.


Dit jaar willen we de inkomsten uit de Club van 25 graag inzetten voor onze jubileumviering. Op 18 mei bestaat onze buurtvereniging 50 jaar en dit willen we vieren met diverse activiteiten voor jong en oud en een grootse feestavond. Elke extra bijdrage voor deze jubileumviering is van harte welkom en zal goed en met dank besteed worden.

Conform afspraak met het Iesbeincomité worden de extra bijdragen van de Oud-Iesbein prinsen ter beschikking gesteld voor de jaarlijkse Iesbeinviering.

Hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op jullie enthousiasme deelname aan onze activiteiten en wellicht een kleine extra sponsoring via de Club van 25 om onze jubileumviering tot een onvergetelijke dag te maken. 

Wilt u (weer) deelnemen aan de Club van 25, dan vragen we u vriendelijk om de extra bijdrage van €25 over te maken op ons rekeningnummer NL53RABO0116005378 ten name van Buurtvereniging Schuttersplein en onder vermelding van “Club van 25”.

Alvast heel hartelijk dank en hopelijk tot snel bij een van onze activiteiten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtvereniging Schuttersplein